Styrelsen

Shetland Mitt styrelse 2023

Ordförande: Anne Pagmar, Jäboruder 1, 565 91 Mullsjö 0705522678 anne@jaboruder.se

Sekreterare: Kristina Blad, Lekåsa Boslätt 801, 465 95 Nossebro 0733448800 kristina@blad.se

Kassör: Boel Sandberg, Snärva Västergården 3, 549 91 Tidan 0761013821 boel.sandberg9@gmail.com

Ledamot: Liselotte Sellén Boré, Östra Gerum Stommen, 522 92 Tidaholm 0730-803266 liselotte.sellen.bore@gmail.com

Ledamot: Vanja Samuelsson, Bredebolet 23, 545 92 Älgarås 050642017 stuteriburma@gmail.com

Suppleant: Jenny Gunnarsson jenny@bobergsstuteri.se

 Suppleant: Ida Sellén Andersson cooxs_cooxs@hotmail.com

 Suppleant: Ingegerd Lindblad stallhulsingstorp1@gmail.com

 Suppleant: Karin Ollén karin.ollen@gmail.

Revisor: Elisabeth Gustavsson

Revisor: Anders Bore

Rev suppl: Anders Blad

Rev suppl: Madelene Jansson

Valberedning

Petra Floryd petrafloryd@hotmail.com sammankallande

Lena Hassel lenahassel12@gmail.com