Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Shetland Mitt & Sveriges Shetlandssällskap!

Glöm inte ange att ni vill vara med i regionalföreningen Shetland Mitt.

 Du blir medlem genom att registrera dig här. Du kan betala via Swish eller med kort.

Sveriges Shetlandssällskap och Shetland Mitt vill väldigt gärna ha er mailadress för att kunna göra utskick.

Medlemsavgiften gäller för 12 månader/365 dagar från det datum du blir medlem (från och med 2022).

SSS bankgiro 260-9675.

Enskild medlem: 350 kr
Familjemedlemskap: 400 kr
Medlem från annat land (membership from abroad): 400 kr

Medlem utanför Sverige betalar avgiften till följande konto. Membership from abroad? Use the following IBAN and SWIFT code – IBAN: SE3560000000000755689178, SWIFT-kod: HANDSESS

Är du redan befintlig medlem så hittar du ditt medlemsnummer på baksidan av tidningen, ovanför din adress. Då behöver du inte ange din adress om du inte har ändrat sedan förra året.

Vid betalning var noga med att ange var du vill vara medlem liksom om du kryssar i på SSS hemsida.

Du väljer själv vilken regionalförening du vill bli medlem i. De flesta väljer geografiskt men det finns också de som är stödmedlemmar i en annan förening än där de bor. Din regionalförening får en del av din medlemsavgift varje år. Vill du inte vara medlem i en regionalförening kan du bli central medlem.

Planerar du att visa din ponny på utställning? Tänk på att den som står som ägare på ponnyn också ska vara den som är medlem. Är ni flera i familjen som äger ponnyn bör familjemedlemskap lösas.

När du anmäler till utställning ska medlemsavgiften vara betald senast samma datum som sista anmälningsdag för att undvika förhöjd anmälningsavgift.