JULBORD

JULBORD

Välkomna på Shetland Mitts tradition att äta julbord tillsammans på Hotell och Restaurang Björkhaga i Mullsjö. 28 november klockan 15 ses vi där. Anmälan till kristina@blad.se senast 26 november

Höstmöte 13 november på Björkhaga Hotell och restaurang i Mullsjö.

Höstmöte med inriktning på ponnytrav och Axevalla ponnytravklubb.

Till oss kommer två personer från klubben och skall berätta allt om sin verksamhet, ponnyer, travskolan m.m.

Därefter pratar vi om SSS Höstmöte och vidare om vad Shetland Mitt har för planer för slutet på året och 2022. För den som önskar äta en fantastisk lunch på denna härliga restaurang så är den öppen från klockan 12.00.

Anmälan till Höstmötet sker till kristina@blad.se senast onsdagen 10 november.

Varmt välkomna till en eftermiddag i ponnyns tecken

Uppfödarframgångar i Holland för svensk uppfödare!

Stuteri Jäboruder/Anne Pagmar är uppfödare till en del rad framgångsrika ston i Holland. För ett par år sedan var det Bloemetje af Jäboruder e. Talisman af Jäboruder som visade var skåpet skulle stå och blev Over-all champion på den årliga utställningen i Drenthe. I år var det dags för den yngre halvsystern Hilda af Jäboruder e. Talisman af Jäboruder, som upprepade sin systers bravad och tog hem såväl stochampionat som Over-all-championatet.  

Hilda af Jäboruder är född 2014 hos Anne Pagmar i Mullsjö. Hon såldes som 2åring till Erik Esschendal i Holland, stuteri Esdahoeve. Varje år har hon erhållit en 1 premie och hållit sig väl framme i täten, men i år var det hennes tur att vara bästa Shetland i regionen Drenthe.

Hildas mamma Crystal vd Brouwerij kom till Sverige senhösten 2014 och var då dräktig med Talisman af Jäboruder, som under en lång tid varit utlånad till Holland. Med sig hade hon ett stoföl vid namn Glamm vd Brouwerij. Crystal har därefter fortsatt sin avelskarriär hos Kristina Blad på Stuteri Hagalyckan, där hon bland annat är mor till ett fint diplomsto vid namn Hagalyckands Smaragd.

Jäborudersframgången slutar inte där, Crystal är en dotter till diplom, SUCH, 1a premie och KronPreferentstoet Roshilda af Jäboruder som hyrdes ut några år i avelssyfte till Stuteri Brouwerij och stuteri Bunswaard och är bland annat mor till avelshingsten Anders v Bunswaard (e. Timothy af Jäboruder) samt 1 premiestona Bloom v Bunswaard (e No Fear vd Römer) Extase vd Brouwerij (e. Helmut vd Brouwerij) förutom Crystal.

Hilda kommer alltså från en familj med en helgediget Jäboruderblod såväl på fädernet som på mödernet.

 ~ Kristina Blad ~

ÅRSMÖTE 14 FEBRUARI 2021 KLOCKAN 11:00

Vi kommer att ha videomöte, google-meet, där de som anmäler sig får en inloggning. Anmälan till kristina.blad@shetlandmitt.se senast 10 februari.

VARMT VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

14 februari 2021 klockan 11.00 på Björkhaga i Mullsjö.

En hemlig gäst är inbjuden att hålla ett litet föredrag.

Kallelse sker här på hemsidan samt i Shetlandsponnytidningen.

Anmälan som är obligatorisk sker till sekreteraren Kristina Blad på e-post: kristina@blad.se

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande

 3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare

 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

 5. Fastställande av röstlängd

 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande

 7. Fastställande av dagordning

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Föredragning av styrelsens räkenskaper

10.  Föredragning av revisionsberättelsen

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Fastställande av eventuella ersättningar

13.  Val av styrelseordförande på ett år

14.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

15.  Val av ordinarie ledamöter

16.  Val av suppleanter

17.  Val av två revisorer jämte personliga suppleanter

18.  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

19.  Val av valberedning jämte suppleant

20.  Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem

21.  Mötets avslutande