FÖRELÄSNING och ÅRSMÖTE 25 februari

Pär gick hovslagarskolan i Skara 1982 och har han också varit engagerad där till och ifrån under årens lopp. Pär är ordförande i ledningsgruppen i BYS (biologisk yrkeshögskola) och har varit det sedan åtta år tillbaka. Han är med i styrelsen i Svenska Hovslagarföreningen sedan många år tillbaka.
Pär kommer även att prata om hovar, nyheter inom ”hovvärlden”, hovproblem och mycket mera efter årsmötet. Han har jobbat som hovslagare under en lång tid och har såklart mycket erfarenhet.
Frågor av alla de slag som rör hovslageri vill han ha!

25 februari klockan 14.00 årsmöte

Därefter föreläsning.

Vill du äta lunch innan gör vi det 12.30

Allt på Björkhaga Hotell & konferens i Mullsjö.

Anmälan till kristina@blad.se

Årsmöte 25 februari

Härmed kalls du som är medlem i Shetland Mitt till årsmöte för 2023. Hovslagare Per kommer och pratar hovar efter årsmötet. Anmälan till kristina@blad.se senast 23.2

Vi träffas som vanligt på Björkhaga Hotell och konferens i Mullsjö klockan 14.00

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande

 3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare

 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

 5. Fastställande av röstlängd

 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande

 7. Fastställande av dagordning

 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Föredragning av styrelsens räkenskaper

10.  Föredragning av revisionsberättelsen

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Fastställande av eventuella ersättningar

13.  Val av styrelseordförande på ett år

14.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

15.  Val av ordinarie ledamöter

16.  Val av suppleanter

17.  Val av två revisorer jämte personliga suppleanter

18.  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

19.  Val av valberedning jämte suppleant

20.  Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem

21.  Mötets avslutande

AVELSTRÄFF 28 januari

Avelsträff den 28 januari klockan 14.00 på Björkhaga i Mullsjö.

För er som önskar äter vi en gemensam lunch vid12.30.

Därefter så pratar vi avel, visar bilder och annat som kan vara av intresse gällande våra Shetlandsponnyer.

Har du bilder eller annat som man kan prata runt som är
Shetlandsponnyrelaterat, ta med dig materialet.

Anmäl er till kristina@blad.se för både lunchen och träffen.

JULBORD 3 december

Varmt välkomna till julbordet på Björkhaga i Mullsjö.

Vi har en tradition att träffas och äta julbord tillsammans, äta fantastiskt gott och umgås och och prata Shetlandsponny!

Anmäl på kristina@blad.se senast 1 december.

HÖSTMÖTE

5 november har vi Höstmöte på Björkhaga i Mullsjö. Vi lyssnar till veterinär Fredrika som skall prata hästens tänder. Vi startar Höstmötet klockan 13.00. Information finns även på vår Facebook sida.

LÖSHOPPNINGSTRÄNING

17 september kommer Vanja Samuelsson i Älgarås att anordna träning. För mer information gå till vår Facebook sida under evenemang.

Utställningen

Foto Cattis Öhman

BEST IN SHOW LOCH DHU AF JÄBORUDER och hans ägare Anne Pagmar, stuteri Jäboruder och reserv BIS blev Enjoy the Good Life ägd och uppfödd av Ellinor Johansson och Tiffany Hoff.

Champion mini föl blev All You Can Wish’s föl med 88788=39p

Champion Ungsto PI’s Kylie med 98888=41p

Champion valack The Man 99789=42p

Champion mini ungsto Enjoy the Good Life 99889=43p res BIS

Champion unghingst Da Vinci 99878=41p

Champion hingst Loch Dhu af Jäboruder 99889=43p BIS och Bästa svenskfödda

Champion sto Björkens Illea 99887=41p

Champion minihingst Thorgal of Sportview 99789=42p

För fullständiga resultat se webstamboken; http://shetlandsponnyn.se/Stambok/UtstVisa.aspx?UtstNr=1519