HÖSTMÖTE

5 november har vi Höstmöte på Björkhaga i Mullsjö. Vi lyssnar till veterinär Fredrika som skall prata hästens tänder. Vi startar Höstmötet klockan 13.00. Information finns även på vår Facebook sida.

LÖSHOPPNINGSTRÄNING

17 september kommer Vanja Samuelsson i Älgarås att anordna träning. För mer information gå till vår Facebook sida under evenemang.

Utställningen

Foto Cattis Öhman

BEST IN SHOW LOCH DHU AF JÄBORUDER och hans ägare Anne Pagmar, stuteri Jäboruder och reserv BIS blev Enjoy the Good Life ägd och uppfödd av Ellinor Johansson och Tiffany Hoff.

Champion mini föl blev All You Can Wish’s föl med 88788=39p

Champion Ungsto PI’s Kylie med 98888=41p

Champion valack The Man 99789=42p

Champion mini ungsto Enjoy the Good Life 99889=43p res BIS

Champion unghingst Da Vinci 99878=41p

Champion hingst Loch Dhu af Jäboruder 99889=43p BIS och Bästa svenskfödda

Champion sto Björkens Illea 99887=41p

Champion minihingst Thorgal of Sportview 99789=42p

För fullständiga resultat se webstamboken; http://shetlandsponnyn.se/Stambok/UtstVisa.aspx?UtstNr=1519

Ponnytravdag den 21 maj på Axevalla

Ta chansen att få uppleva ponnytrav från start i ponnytravskolan på Axevalla travbana till loppen på travbanan under dagen.

Vi träffas klockan 10.30 på Axevalla travbanas parkering för att besöka ponnytravskolan och få veta mer om ponnyerna och allt som rör deras arbete på skolan till utrustning och utselning för värmning inför löpen senare under dagen.

Travloppen börjar sen klockan 12.00 och vartannat löp är Shetlandsponnyer och Gotlandsruss.

Anmälan sker till kristina@blad.se senast 19 maj.

UTSTÄLLNING 6 JUNI

Denna utställning var på Shetland i Lerwick för 20 år sen.

Shetland Mitt inbjuder här till utställning i Norsholm den 6 juni 2022 där Morgan Johnsson är domare.

Hoppas ni vill tillbringa Svenska Flaggans dag med oss på vår första utställning.

På plats kommer loppisbord att finnas för den som vill sälja shettisgrejor.

Ta med, prismärk och ett swishnummer.

Sponsorer:

Agria, Shettisshoppen, Stuteri Jäboruder, Stuteri Sellén, Stuteri Hagalyckan, Stall Skvalbäcken, Stuteri Lambevad, Stuteri Pi, Orga Kvarn, Brinks Gurka, Shettisshoppen, Stuteri Björken, Lagershop.se, Stuteri Burma.

ÅRSMÖTE 19 februari 2022

Klockan 11.00 på Björkhaga restaurang i Mullsjö.

Dagordning enligt stadgarna

 1. Mötet öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Anmälan av styrelsens val för mötessekreterare
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av räkenskaperna
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av eventuella ersättningar
 13. Val av styrelseordförande på ett år
 14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
 15. Val av ordinarie ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
 19. Val av valberedning jämte suppleanter
 20. Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen eller enskild medlem
 21. Mötets avslutande

Stadgarna finner du på www.shetlandmitt.se

Styrelsen för 2021

Ordförande   Anne Pagmar

Sekreterare   Kristina Blad

Kassör           Madelen Jansson

Ledamöter    Liselotte Sellén Bore

                    Vanja Samuelsson

Ersättare       Eva Lundberg

Linda Midåker

                     Jenny Gunnarsson

                  Marie Claesson                    

Revisor         Elisabeth Gustavsson

                     Pernilla Hägg

Revisor suppl: Anders Blad personlig ersättare för Elisabeth Gustavsson

                     Boel Sandberg personlig ersättare för Pernilla Hägg

Valberedning: Ida Sellén Andersson och Mimmi Lundberg

                                                                                                                                                                                    

Verksamhetsberättelse för Shetland Mitt för året 2021

Föreningens ordförande har varit Anne Pagmar, Mullsjö.

Föreningens vice ordförande har varit Liselotte Sellén Bore, Tidaholm

Föreningens sekreterare har varit Kristina Blad, Nossebro.

Föreningens kassör har varit Madelene Jansson, Uddebo

Ledamot har varit: Vanja Samuelsson, Älgarås

Ersättare har varit: Linda Midåker, Sankt Anna, Jenny Gunnarson, Fornåsa, Marie Claesson, Skärblacka och Eva Lundberg, Tidaholm

Valberedning: Ida Sellén-Andersson Falköping och Mimmi Lundberg, Habo

Föreningens revisorer har varit Elisabeth Gustavsson, Nossebro och Pernilla Hägg med ersättare Boel Sandberg och Anders Blad.

Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten. Årsmötet hölls den 14 februari, antalet närvarande medlemmar var 11 stycken. Höstmöte hölls den 7 november.

Under året har vi haft färgkurs med Emma Alatalo. Visningskurs med Kristina Blad och på höstmötet var Axevalla Ponnytravklubb med representanterna Jörgen Andersson och Erik Nyström och hade en mycket intressant föreläsning.

Som traditionen bjuder åts julbord tillsammans med ett antal medlemmar den 28 november på Hotell och Konferens Björkhaga i Mullsjö.

Vid årets slut hade Shetland Mitt 48 medlemmar.

Till våra medlemmar har under hösten skickats ut medlemsbrev 4 gånger.

Mullsjö 220104

Anne Pagmar                            Liselotte Sellén-Bore                                         Kristina Blad

Madeleine Jansson                  Eva Lundberg                                                      Vanja Samuelsson

Linda Midåker                          Jenny Gunnarsson                                             Marie Claesson

AVELSTRÄFF 29 januari

Ursprunget för Shetland Mitt var ett antal personer som relativt ofta träffades och pratade om allt möjligt som rör vår gemensamma punkt, Shetlandsponnyn. Nu är det dags igen för en sådan träff!

29 januari träffas vi och pratar Shetlandsponny i avel, arbete, utställning, premiering eller annan glädje den ger oss. Har du fotografier, nya som gamla, ta med dom, det ger så mycket med ett foto att prata runt.

Vi träffas vid 12 tiden och äter gott på Björkhaga i Mullsjö och njuter denna trevliga restaurang och har plats och tid att prata både länge och väl. Anmälan sker till kristina@blad.se senast 27 januari.

Clivocast Rustic S-97-122 AD0552 e. Rustic of Berry u. Westpark Mayday

Julbord

Dags för vår årliga tradition, JULBORD på Björkhaga i Mullsjö den 28 november klockan 15.

Höstmöte 13 november på Björkhaga Hotell och restaurang i Mullsjö.

Höstmöte med inriktning på ponnytrav och Axevalla ponnytravklubb.

Till oss kommer två personer från klubben och skall berätta allt om sin verksamhet, ponnyer, travskolan m.m.

Därefter pratar vi om SSS Höstmöte och vidare om vad Shetland Mitt har för planer för slutet på året och 2022. För den som önskar äta en fantastisk lunch på denna härliga restaurang så är den öppen från klockan 12.00.

Anmälan till Höstmötet sker till kristina@blad.se senast onsdagen 10 november.

Varmt välkomna till en eftermiddag i ponnyns tecken

Visningskurs – Del II

Den 23 oktober är det dags för uppföljning av kursen från den 10 juli. Denna gång med egen ponny. Plats är Lekåsa hos Stuteri Hagalyckan, i ridhus. Anmälan till kristina@blad.se. Tid och annan information till deltagarna senare.