Aktiviteter

Årsmöte 14 februari 2021 klockan 11.00 på Björkhaga Hotell och Konferens. Hemlig gäst som föredragshållare. Anmälan obigatorisk med tanke på de tider vi lever med just nu. Anmäl på styrelsens mail på hemsidan.

Under våren planeras aktiviteter såsom Färgkurs II, träff med fölning som tema, hovvård och fler aktiviteter som presenteras senare.

Shetland Mitts medlemmar erbjuds länk till den egna hemsida, hingstar ägda av Shetland Mitts medlemmar samt inskick av foton till hemsidan.